Firmamız A Sınıfı Müteahhit Şirket Grubuna Seçildi

Grup şirketlerimizden Atlantis İnşaat 2021 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yaptığı müracaat ile “A Sınıfı Müteahhitlik Belgesi“ alma talebinde bulunmuştur.

Yapılan incelemeler sonucunda istenilen tüm niteliklere ve şartlara sahip olduğu gerekçesiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “A Sınıfı Müteahhit Şirket” gurubuna  seçilmiştir.

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

AMAÇ: Yapı Müteahhitliğini üstlenecek gerçek/tüzel kişilerin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yönlerden yapım konusu işi Plan, proje ve fen sanat kurallarına göre yapabilme kapasitesini sınıflandırmak ´02/03/2019 tarihli 30702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 21/09/2019 tarihli 30895 sayılı Resmi Gazete ile Değişikliklere gidilmiştir.

Yapı Müteahhitlerinin sınıflandırılması için gerekli olan yeterlilikleri;

A SINIFI MÜTEAHHİTLİK BELGESİ:

(Madde 14) Asgari İş Deneyim Tutarı: 177.480.000,01 TL

(12.Madde 4.Fıkra) Asgari İş Hacmi Miktarı: 35.496.000,00 TL

(12.Madde 3.Fıkra) Asgari Referans mektubu Miktarı:  8.874.000,00 TL

Yıllık usta iş gücü en az  50 kişi – Teknik perosnel iş gücü en az  8 kişi

(12.Madde 2.Fıkra) Cari Oran, 0,50  –  Özkaynaklar oranı: 0,10

KVBB / ÖZ KAYNAK: En fazla 0,75

(14.Madde 3.Fıkra)  Üstlenebilecek Azami Yapım İşi Miktarı (TL) – (Yapı Yaklaşık Maliyet Esaslı) : SINIRSIZ

Grubun Tek Parselde Üstlenebileceği Maksimum İnşaat Alanı (m2) : SINIRSIZ

Yapı Sınıfı ve Yapı yaklaşık Maliyet Esaslı (2021) ; Yapı Sınıfı İnşaat Alanı: SINIRSIZ

Diğer Müteahhitlik gruplar için Bakanlığın 2021 yılı yeterlilik şartlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.